ZAWARCIE UMÓW Z WYKONAWCAMI SYSTEMU P1
2012-06-15

Komunikat w sprawie zawarcia umów z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) w zakresie II, III i IV części.

Uruchomienie Portalu informacyjnego Projektu P1
2012-05-30

Oddajemy do Państwa dyspozycji Portal informacyjny Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1).

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"