Współpraca z Regionami
2013-12-19

W ramach regularnie prowadzonej współpracy z Regionami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powołało Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

Celem prac realizowanych przez Koordynatora Projektów jest działanie na rzecz efektywnej komunikacji i współpracy w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach POIG przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Inicjatyw Regionalnych e-Zdrowie. Do najważniejszych zadań Koordynatora należą integracja i koordynacja działań związanych z określeniem linii współpracy projektów centralnych, a także zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace nad tworzeniem e-Zdrowia w Polsce.

 

Rola i zadania Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia:

 

  • Inicjowanie działań związanych z integracją projektów centralnych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIG 2007-2013 oraz projektami e-zdrowie w regionie całego kraju.
  • Integracja i koordynacja działań związanych z określeniem linii współpracy w zakresie integracji projektów realizowanych w ramach POIG przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
  • Koordynacja współpracy w ramach prac Podmiotów Realizujących Inicjatywy Regionalne.
  • Wymiana informacji między CSIOZ a Podmiotami Realizującymi Inicjatywy Regionalne.
  • Raportowanie do Podmiotów Realizujących Inicjatywy Regionalne.
  • Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace CSIOZ i Podmiotami Realizującymi Inicjatywy Regionalne.
  • Udzielanie informacji, konsultacji i wsparcia konsultantów.
  • Współtworzenie materiałów informacyjnych dla instytucji realizujących inicjatywy z zakresu e-Zdrowia na szczeblu Regionalnym.
  • Tworzenie zespołów operacyjnych Inter Regionalnych ds. najważniejszych obszarów z dziedziny technologii IT, standardów, modeli referencyjnych usług, wytycznych interoperacyjności.
  • Zapewnienie wsparcia dla Inicjatyw Regionalnych i zespołów operacyjnych Inter Regionalnych.

 

Więcej zagadnień poświęconych Współpracy z Regionami prezentowanych jest na stronie Centrum: http://www.csioz.gov.pl/koordynatorMain.php 

 

Biuro Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia
e-mail: koordynator@csioz.gov.pl
 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"