Projekty powiązane z P1
2012-05-28

W ramach realizacji Projektu P1 prowadzonych jest wiele działań związanych ze współpracą z innymi projektami z zakresu e-Zdrowia lub e-administracji.

Przewidziana jest współpraca z krajowymi projektami w celu zapewnienia komplementarność i lepszego rozwoju e-administracji w Polsce. W szczególności współpraca ta dotyczy projektów prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W celu poszerzania doświadczeń związanych z budową systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, a także współpracy na rzecz wymiany informacji transgranicznej prowadzone są prace w ramach europejskich projektów realizowanych w tej dziedzinie.

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"