Porozumienia w zakresie rozwoju i promocji elektronicznej dokumentacji medycznej
2014-10-08

W ramach realizacji Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), CSIOZ zainicjowało proces zawierania Porozumień, umów dotyczących partnerskiej współpracy z interesariuszami P1 w zakresie rozwoju i promocji elektronicznej dokumentacji medycznej.

Intencją stron Porozumienia jest współdziałanie mające na celu upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej. Współpraca ma szczególne uzasadnienie w związku z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, wprowadzającą obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Współpraca polegać będzie m.in. na konsultacjach i wzajemnym opiniowaniu dokumentacji, prowadzeniu spójnych działań informacyjno-promocyjnych oraz działań zmierzających w kierunku harmonizacji planów dotyczących wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
Inicjatorzy Porozumienia pozostają w przekonaniu, że w efekcie prac nastąpi wypracowanie najlepszych praktyk oraz standardów we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia. Ponadto, współpraca w planowanej formie umożliwi zainteresowanym stronom pozyskanie aktywnego wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej, a także konsultacje społeczne przy tworzeniu rozporządzeń do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Porozumienia zawierane są pomiędzy Centrum a usługodawcami w ochronie zdrowia na terenie całego kraju. Do współpracy przystępują również instytucje publiczne pełniące określone role w ochronie zdrowia. Pierwsze Porozumienie zostało podpisane z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, w dniu 2 czerwca 2010 r., pozostałe instytucje to:

 1.     Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
 2.     Eurosoft sp.z.o.o
 3.     Federacja Pacjentów Polskich
 4.     Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"
 5.     Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 6.     Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 7.     Główny Urząd Statystyczny
 8.     ILC sp.z.o.o
 9.     Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
 10.     Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
 11.     Instytut Kardologii
 12.     Instytut Logistyki i Magazynowania
 13.     Instytut Zdrowia Człowieka
 14.     Izba Gospodacza Medycyna Polska
 15.     Jan Malicki działalnośći gospodarcza "Apteki Jan Malicki"
 16.     Klinika Psychosomatyczna Sp. z o.o.
 17.     Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 18.     Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie zdrowia
 19.     LUX MED Sp. z o.o.
 20.     Medicover Sp. z o.o.
 21.     Miasta w Internecie
 22.     Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 23.     Naczelna Rada Lekarska
 24.     Narodowy Fundusz Zdrowia
 25.     Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 26.     Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna
 27.     Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku
 28.     Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
 29.     Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
 30.     PKPP Lewiatan
 31.     Polskie Towarzystwo Medycyna Pracy
 32.     Rzecznik Praw Pacjenta
 33.     SOL Sp. z o.o.
 34.     STORM
 35.     Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
 36.     Unison Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 37.     Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 38.     Wyższa Szkoła Informatyki
 39.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 40.     Departament Zdrowia MSW
 41.     Śląska Izba Aptekarska
 42.     Micro Solutions
 43.     Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 44.      Dux Company
 45.      ZIKO Apteka Sp. z o.o.
 46.      Super-Pharm Poland Sp. z o.o.

 

Wykaz placówek medycznych które zawarły Porozumienie z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

 

Zainteresowane podmioty zachęcamy do kontaktu:

Rafał Orlik

Biuro Zarządzania Projektami PIOZ

tel. (0-22) 597-09-96

e-mail: r.orlik@csioz.gov.pl

 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"