Jesteś tutaj: Partnerzy Projektu
Partnerzy Projektu P1
2012-05-28

Zważywszy na cele i idee przyświecające budowie Platformy P1, podejmowane są liczne działania mające na celu umożliwienie rzeczywistego zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy w określonych przez Projekt kluczowych momentach.

Zapewnienie partycypacji przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia w tych obszarach Projektu P1, które ich dotykają jest istotnym zadaniem realizowanym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poprzez budowanie partnerskiej współpracy wokół zagadnień związanych z e-Zdrowiem.
Centrum organizuje konferencje i prowadzi otwarte spotkania konsultacyjne oraz szkolenia, na których komunikowane oraz dyskutowane są istotne zagadnienia związane z Projektem P1, w tym gotowość organizacyjna i techniczna do włączenia się do Systemu P1. Zainicjowany został również proces zawierania porozumień dotyczących partnerskiej współpracy z interesariuszami P1 w zakresie rozwoju i promocji elektronicznej dokumentacji medycznej. Współpraca partnerska w ramach P1 obejmuje także projekty krajowe i międzynarodowe w obszarze e-Zdrowia lub w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia.

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"