Propozycje rekomendacji interoperacyjności systemu P1
2013-07-22
Propozycja rekomendacji interoperacyjności dla komunikatów P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia, jest dokumentem stanowiącym przedmiot konsultacji jakie prowadzone były w CSIOZ w styczniu 2012 r. Celem konsultacji było zebranie opinii zwrotnych dotyczących zakresu rekomendacji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami Projektu P1.

W poniższych załącznikach zamieszczane są proponowane rekomendacje interoperacyjności dla systemu P1. Pierwszy z nich - "Dokument opisujący", przedstawia dotychczas zebrane wyniki prac dla interoperacyjności systemu P1, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, założeń, celów i rezultatów. Stanowi jednocześnie przedmiot do konsultacji dla prototypu komunikatów z obszaru statystyki publicznej w ochronie zdrowia.

Przygotowana rekomendacja obejmuje swoim zakresem:

 

  • Listę przypadków użycia interoperacyjności systemu P1
  • Zakres statystyki publicznej w ochronie zdrowia
  • Przypadki użycia, modele interakcji
  • Modele zawartości komunikatów
  • Słowniki dla komunikatów

 

Aktualny dokument Rekomendacji:

 

Załączniki - propozycja Rekomendacji przedłożona interesariuszom do konsultacji :

 

 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"