Standardy
2012-05-16

Standardy wyznaczają ramy i normy dla działania IT. To pewne wspólnie ustalone kryteria, lista najbardziej pożądanych cech dla produktów, procesów itp. Ramy, które wyznaczają standardy pozwalają ujednolicić proces rozwoju systemów.

W dłuższej perspektywie standardy pozwolą nie tylko na sprawne zarządzanie rozwojem i utrzymaniem Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia, ale poprzez ujednolicenie rozwiązań przyczynią się do przyspieszenia prac oraz zmniejszenia kosztów budowy nowych rozwiązań IT.

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"