Usługobiorca
2012-04-24

Widok interoperacyjności pokazuje komunikację pomiędzy Usługobiorcą a CSIOZ (P1).

Usługodawca
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Usługodawcy oraz po stronie CSIOZ (P1).

Główny Urząd Statystyczny
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz po stronie CSIOZ.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz po stronie CSIOZ (P1).

Jednostka Samorządu Terytorialnego
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz po stronie CSIOZ.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz po stronie CSIOZ (P1).

Ministerstwo Zdrowia
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Ministerstwa Zdrowia oraz po stronie CSIOZ.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz po stronie CSIOZ (P1).

Naczelna Izba Lekarska
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Krajowej Izby Lekarskiej oraz po stronie CSIOZ (P1).

Krajowa Rada Pielęgniarek i Położnych
2012-04-19

Widok interoperacyjności, pokazuje procesy po stronie Krajowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz po stronie CSIOZ (P1).

Narodowy Fundusz Zdrowia
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz po stronie CSIOZ (P1).

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz po stronie CSIOZ (P1).

Okręgowa Izba Aptekarska
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po stronie CSIOZ (P1).

Państwowa Jednostka Ratownictwa Medycznego
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Państwowej Jednostki Ratownictwa Medycznego oraz po stronie CSIOZ (P1).

Płatnik finansujący
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Płatnika finansującego oraz po stronie CSIOZ (P1).

Podmiot zobowiązany do przekazywania sprawozdań statystycznych do CSIOZ
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań statystycznych oraz po stronie CSIOZ.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz po stronie CSIOZ.

Wojewoda (Urząd Wojewódzki)
2012-04-19

Diagram przedstawia widok interoperacyjności biznesowej dla wojewodów.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (WIF) oraz po stronie CSIOZ (P1).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2012-04-19

Widok interoperacyjności pokazuje procesy po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz po stronie CSIOZ (P1).

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"