Harmonogram Projektu P1
2012-04-20

Dotychczas wykonane prace miały na celu przygotowanie założeń analityczno-architektonicznych oraz koncepcji realizacji prac, na potrzeby przeprowadzenia postępowań przetargowych służących wyłonieniu Wykonawców Systemu P1. Najbliższy scenariusz realizacyjny Projektu P1, zakłada poniższy plan działań:

 

Harmonogram Projektu P1

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"