Jesteś tutaj: Strona główna :: Prototypy
Prototypy Projektu P1
2012-05-18

W ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1 zrealizowano m.in. prototypy Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz e-Recepty.

 

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Szybki dostęp do systemu wspiera lekarza przy podejmowaniu optymalnych decyzji i wzmacnia skuteczność leczenia. Pacjentowi natomiast, zapewnia możliwość zarządzania własną dokumentacją medyczną, w szczególności umożliwi łatwy i szybki dostęp do skierowań, recept czy zaświadczeń.

Prototyp Internetowego Konta Pacjenta został wdrożony w 2011 roku i objął pacjentów chorych na cukrzycę w wieku od 18 lat leczących się w Krakowie.

Więcej informacji na temat systemu Internetowego Konta Pacjenta  www.ikp.gov.pl
 

  Internetowe konto pacjenta

 

 

e-Recepta


System e-Recepta ma na celu wsparcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a co za tym idzie poprawę jakości obsługi pacjentów. e-Recepta to elektroniczny zapis informacji na temat przepisanego przez lekarza leku wraz z informacją o sposobie jego dawkowania. Elektroniczny sposób wystawiania recept ma na celu uproszczenie przepływu informacji o receptach wystawianych w systemie opieki zdrowotnej.

Podstawowym założeniem systemu e-Recepta jest wprowadzenie elektronicznego odpowiednika dla recepty papierowej. System e-Recepta opiera się na funkcjonowaniu Centralnej Bazy Recept, która rejestruje w formie elektronicznej informacje o wystawionych przez lekarzy i zrealizowanych w aptece receptach. Zgromadzenie w jednym miejscu informacji o zdrowiu pacjenta są dla lekarza cennym źródłem wiedzy o zażywanych lekach oraz jego chorobach. Mając taką wiedzę może on podjąć skuteczniejsze leczenie.

Prototyp e-Recepty został wdrożony w 2011 roku w Lesznie i w powiecie Leszczyńskim.

Więcej informacji na temat systemu e-Recepta: http://e-recepta.gov.pl

 

 

e-Recepta

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"