Przykładowe komunikaty w obszarze statystki w ochronie zdrowia
2012-05-07

Propozycja rekomendacji interoperacyjności dla komunikatów P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia.

Poniżej zamieszczano proponowane rekomendacje interoperacyjności dla systemu P1. Pierwsza z nich (RSP.01.20120118) przedstawia dotychczas zebrane wyniki prac dla interoperacyjności systemu P1, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, założeń, celów i rezultatów. Stanowi jednocześnie przedmiot do konsultacji dla prototypu komunikatów z obszaru statystyki publicznej w ochronie zdrowia.

Przygotowana rekomendacja obejmuje swoim zakresem:
 

  • Listę przypadków użycia interoperacyjności systemu P1
  • Zakres statystyki publicznej w ochronie zdrowia
  • Przypadki użycia, modele interakcji
  • Modele zawartości komunikatów
  • Słowniki dla komunikatów

 

Załączniki:

 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"