Słowniki
2012-04-16

Z uwagi na fakt, iż System P1 komunikować się będzie z szeregiem zewnętrznych systemów, krytycznym jest ustalenie wspólnych słowników dla komunikatów z nimi wymienianych.

Na chwilę obecną zidentyfikowano pięć obiektów danych, dla których konieczne jest określenie słowników. Są to: zdarzenia medyczne, recepty, skierowania, zlecenia zaopatrzenia oraz ustrukturalizowana dokumentacja medyczna. Poniższa tabela przedstawia przypisanie słowników do zidentyfikowanych obiektów danych.
 

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"