Jesteś tutaj: Strona główna
Zaktualizowane wytyczne i rekomendacje w zakresie bezpiecznego przetwarzania EDM
2014-04-28

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowane po konsultacjach publicznych wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 

Wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania EDM
2014-01-20

„Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Jest ono przeznaczone dla usługodawców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Uaktualniona wersja Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM
2013-12-20

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji kolejną wersję materiału będącego zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla niektórych Elektronicznych Dokumentów Medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Udostępniony dokument (zwany dalej „Regułami”) określa między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.

Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM
2013-10-16

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji kolejną wersję materiału będącego zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych. Udostępniony dokument (zwany dalej „Regułami”) określa między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.

II Edycja badań Projektów Regionalnych e-Zdrowie
2013-09-09

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło kolejną edycję badań, kierowanych do podmiotów ochrony zdrowia oraz instytucji wdrażających projekty e-Zdrowie w Regionach kraju.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat Projektu P1, jako kluczowego elementu dla informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce
2013-08-22

W Komunikacie ministerstwo podkreśla, że Projekt pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jest największym oraz bazowym projektem dla całego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Jest on zatem kluczowym elementem dla obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia.

Jest już dostępne Dziesiąte wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ
2013-07-03

To jubileuszowe wydanie, w którym czytelnicy znajdą wiele informacji na temat postępów w Projekcie P1 oraz o istotnych działaniach podejmowanych w ostatnich miesiącach przez Centrum w zakresie ochrony zdrowia.

Udostępniono Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2013-06-24

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z opracowanym zbiorem reguł jaki udostępniony został do konsultacji, w zakresie zasad tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Analiza i udostępnianie danych w P1 - warsztaty dla przedstawicieli administracji publicznej
2013-06-17

W ramach IV części realizacyjnej Projektu P1 organizowane są jednodniowe warsztaty, których celem będzie zapoznanie uczestników z obszarem analizy danych na obecnym etapie Projektu P1, weryfikacja pozyskanych w wyniku badań ankietowych propozycji raportów i analiz, jakie powinny być dostępne na platformie P1 dla administracji publicznej oraz dokładniejsze poznanie potrzeb analityczno-raportowych zaproszonych uczestników.

Wdrożenie Systemu Kontraktowania Procedur Wysokospecjalistycznych
2013-05-21

W ramach realizacji części III projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) dnia 10 maja 2013 r. oddano pierwsze elementy Systemu Wspomagania Rozliczeń – Wsparcie Rozliczania Usług.

CSIOZ opublikowało Dziewiąte Wydanie Biuletynu informacyjnego
2013-04-26

W aktualnym Wydaniu czytelnicy znajdą kontynuację tematyki rozwiązań budowanych w ramach Platformy P1. Tym razem prezentowany jest portal edukacyjno-informacyjny pn. Portal – Platforma Publikacyjna (PPP) oraz Aplikacja Usługodawców i Aptek (AUiA), która możliwi placówkom medycznym komunikację z Systemem P1.

Uwaga! KONKURS
2013-04-18

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie,

Ósme Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ
2013-03-01

Jest już dostępne Ósme Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ, a w nim najnowsze informacje z dziedziny e-Zdrowia z ostatnich dwóch miesięcy. Przeczytamy w nim na temat funkcjonowania systemu eWUŚ tj. „Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców” uruchomionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opublikowano rekomendacje dotyczące klasyfikacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2013-02-22

Zachęcamy do lektury rekomendacji, które są wynikiem otwartych konsultacji prowadzonych w CSIOZ od czerwca 2012 roku nad propozycją klasyfikacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Warsztaty w CSIOZ - Przegląd technik analitycznych SEMMA
2013-02-20

W związku z realizowanym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projektem „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), firma Sygnity - Wykonawca IV części projektu - organizuje warsztaty pod nazwą „Przegląd technik analitycznych SEMMA w kontekście problematyki wykrywania nadużyć w ochronie zdrowia”.

Nowe wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ
2012-12-20

Już od ponad roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia publikuje Biuletyn informacyjny, w którym podejmuje najważniejsze zagadnienia w zakresie e-Zdrowia w kraju i na świecie.

Zapraszamy na III Konferencję z cyklu „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”
2012-11-22

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza na III Konferencję z cyklu „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2012 r. w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy   ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

 

Panel ekspertów w ramach badania opinii publicznej realizowanego przez CSIOZ
2012-11-06

W dniu 29 października br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gościło ekspertów z dziedzin związanych z tematyką Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Zaproszony zespół ekspertów wziął udział w panelu ekspertów stanowiącym część realizowanego obecnie przez Centrum badania opinii.

Już jest! Szóste Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ.
2012-10-12

Opublikowano najnowsze, Szóste Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ. W imieniu redakcji Biuletynu, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, w którym między innymi o Telemedycynie – jako temacie przewodnim warsztatów „Łańcuch Zaufania” organizowanych w Centrum we współpracy z Federacją Pacjentów Polskich oraz regionalnego projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania”.

Telemedycyna szansą na poprawę ochrony zdrowia dla pacjentów
2012-09-27

Dnia 25 września 2012 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wspólnie z Federacją Pacjentów Polskich, było organizatorem spotkania pt.: OKRĄGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja „ŁAŃCUCH ZAUFANIA”, GRECJA - HOLANDIA – ŁOTWA – NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA.

Łańcuch Zaufania – wspólne wydarzenie Federacji Pacjentów Polskich oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
2012-09-12

W ramach partnerskiej współpracy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Federacją Pacjentów Polskich organizowane są wspólnie warsztaty: OKRĄGŁY STÓŁ – Krajowa Konferencja „ŁAŃCUCH ZAUFANIA”, GRECJA - HOLANDIA – ŁOTWA – NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA.

Ruszył projekt integracji prototypów IKP oraz e-Recepty
2012-09-05

Po okresie eksploatacji prototypu Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w Krakowie oraz prototypu e-Recepty w Lesznie i powiecie leszczyńskim rozpoczęte zostały prace nad zintegrowaną wersją prototypów w rozszerzonej liczbie lokalizacji.

Szkolenia e-Learningowe zostały zakończone
2012-08-09

Informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakończyło szkolenia pt.: „Standardy interoperacyjności systemu P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia” udostępnione na platformie e-Learningowej.

Piąte Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ
2012-08-07

Ukazała się nowa publikacja Biuletynu informacyjnego CSIOZ. To już piąte Wydanie, w którym można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Podsumowanie II Konferencji poświęconej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2012-07-06

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia było organizatorem Konferencji „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – interoperacyjność i wdrażanie”, które odbyło się w dniach 2-3 lipca 2012 r. w Jachrance.

Uaktualnione wersje dokumentów Rekomendacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
2012-06-28

Zgodnie z poczynionymi zapowiedziami aktualne wersje rekomendacji dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne są w przestrzeni "Współpraca z Systemem" Portalu Projektu P1.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ ORGANIZOWANĄ PRZEZ CSIOZ
2012-06-26

W dniach 2-3 lipca 2012 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje konferencję pt. „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – interoperacyjność i wdrażanie ”.

Rekomendacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - dokument do konsultacji otwartych
2012-06-22

Przekazujemy Państwu dokument Rekomendacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dokument ten ma status roboczy.

ZAWARCIE UMÓW Z WYKONAWCAMI SYSTEMU P1
2012-06-15

Komunikat w sprawie zawarcia umów z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) w zakresie II, III i IV części.

Warsztaty Grupy Doradczej Użytkowników
2012-06-14

Na kolejnym, trzecim już spotkaniu Grupy Doradczej Użytkowników, zaprezentowane zostaną aktualne wyniki prac nad opracowywaną rekomendacją w zakresie wytwarzania i klasyfikacji elektronicznej dokumentacji medycznej.

e-Learning: Standardy interoperacyjności systemu P1
2012-06-06

Zachęcamy do rejestracji na Platformie e-Learningowej tych wszystkich, którzy nie mieli możliwości wziąć udziału w szkoleniu organizowanym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pod nazwą: „Standardy interoperacyjności systemu P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia”.

Zapraszamy na otwarte konsultacje dot. elektronicznej dokumentacji medycznej
2012-06-06

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaprasza na jednodniowe konsultacje projektu rekomendacji w zakresie klasyfikacji elektronicznej dokumentacji medycznej, umożliwiającej komunikację i udostępnianie danych do Systemu P1.

Nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego CSIOZ
2012-06-05

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Biuletynu Informacyjnego CSIOZ. Wydanie Czwarte w dużej mierze poświęcone jest tematyce związanej z realizacją Projektu P1, w szczególności integracji prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty.

Uruchomienie Portalu informacyjnego Projektu P1
2012-05-30

Oddajemy do Państwa dyspozycji Portal informacyjny Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1).

 

Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"